Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dine muligheder - reglerne kort

Oversigt – muligheder for afholdelse af orlov ifbm. barn - samt andre nyttige oplysninger

Barselsloven giver mor ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen og far har ret til 2 ugers barselsorlov, inden barnet er 14 uger. Tilsammen er der derudover 32 ugers forældreorlov, der kan deles mellem mor og far.

Der er kun 32 ugers dagpenge, så det er vigtig at der ikke afholdes mere end 32 ugers forældreorlov tilsammen. Hvis far ikke bruger sine 7 ugers forældreorlov med løn, kan mor afholde dem på dagpenge. Forældreorloven kan holdes samtidigt, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Fædre skal være opmærksomme på at frihed i forbindelse med fødslen, indtil fædreorloven påbegyndes, er for egen regning. Det står dog frit at vælge om fædreorloven påbegyndes på selve fødselsdagen, hvor barnet kommer til verden, dagen efter fødslen eller en anden planlagt periode indenfor de første 14 uger.

Forældreorloven skal afholdes inden barnet bliver 46 uger, hvis der ikke indgås aftale om udskydelse.

Retten til løn forudsætter, at arbejdsgiver kan få fuld refusion i orlovsperioden.

 Graviditetsorlov – 6 uger før forventet fødsel inkl. terminsdatoOrlov i forbindelse med fødslenForældreorlov – Og 7 ugerOg 6 uger Derefter dagpenge
MOR6 uger med løn14 ugers barsel med løn – dagen efter fødsel6 uger med løn 6 uger med løn, der kan deles frit mellem mor og far13 uger der kan deles frit mellem mor og far
FAR 2 ugers fædreorlov med løn 7 uger med løn6 uger med løn, der kan deles frit mellem mor og far13 uger der kan deles frit mellem mor og far

 

Der optjenes ferie og pension under de 32 ugers forældreorlov.

Hvis orloven udstrækkes/forlænges ud over de 32 uger, optjenes der ikke længere pension og ferie - du optjener altså ikke pension for de yderligere 8 eller 14 ugers orlov, men kun for de oprindelig 32 uger. Vær opmærksom på, at du mister retten til at udskyde orloven hvis du forlænger den.

Der kan afholdes ferie i direkte forbindelse med barselsorloven – ønskes dette, kan besked herom gives til den ferieansvarlige på skolen eller til Eniga. Der er mulighed for at holde ferie mellem de lønnede og ulønnede orlovsperioder. Hvis det er valgt at udstrække orloven, kan der ikke holdes ferie imellem orlovsperioderne, men først til sidst i forløbet.

Du har ret til at udskyde dele af forældreorloven, dog minimum 8 uger og højst 13 uger. Orloven skal afholdes samlet og inden barnet er fyldt 9 år. Lønnet orlov afholdes altid før ulønnet orlov. Kun ene af forældrene kan gøre brug af retten til at udskyde orlov.

Det kan aftales at udskyde under 8 uger eller over 13 uger, men det er ikke en ret man har. Hvis der udskydes mere end 13 uger bliver alle ugerne aftalebaseret orlov. Aftalebaseret udskudt orlov kan afholdes drypvist og i timer/dage. Der kan aftales delvis genoptagelse af arbejdet, med forlængelse af orlovsperioden. Du har som medarbejder selv pligt til, via bordger.dk at indberette de timer du skal have dagpenge for – Eniga melder først og sidste orlovsdag til Udbetaling Danmark.

Du har direkte efter barnet fødsel/modtagelse ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår. Gør du ikke brug af dagene, bortfalder de ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overfører de 2 første dage i året hvor barnet er født, til det efterfølgende kalenderår.