Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dine muligheder - reglerne kort

Oversigt – muligheder for afholdelse af orlov ifbm. barn - samt andre nyttige oplysninger

Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov efter fødslen, ligesom de har haft tidligere, men den nye model ændrer på øremærkningen af orloven. Øremærkning betyder imidlertid, at man ikke kan overdrage orloven til en anden forælder eller andre, hvorfor forælderen kun selv kan afholde den orlov, der er øremærket til denne. Afholder forælderen ikke den øremærket barselsorlov, bortfalder den.

Den nye orlovsmodel giver hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen, hvor to af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen.

Er en forælder lønmodtager, har denne mulighed for at overdrage 13 uger til den anden forælder, mens de 9 af ugerne er øremærket, og kan ikke overdrages. Det betyder også, at selvstændige, studerende, ledige osv. ikke er omfattet og kan således vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder, nemlig 9 + 13.

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår. Der er mulighed for at overfører dagene fra det år barnet er født, til det efterfølgende kalenderår.

Når begge er lønmodtagere:


 Når mor er lønmodtager, og far er selvstændig:


Når mor er selvstændig, og far er lønmodtager:


 Hvor der kun er én forælder

Hvor der kun er én forælder, har denne ret til samme orlov som i dag, nemlig 46 uger efter fødslen. Uanset om forælderen er eller ikke er lønmodtager. Derudover medfører de nye orlovsregler, at solofædres og solomødres orlovsperiode ligestilles sådan, at begge har ret til at holde 46 ugers orlov.

Yderligere kan soloforældre fra den 1. januar 2024 overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, f.eks. en bedsteforældre.

LGBT+-familier

De nye orlovsregler forbedrer LGBT+-familiers orlovsmuligheder væsentligt. Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for begge af barnets retlige forældre mulighed for at overdrage de uger, der ikke er øremærket til sociale forældre.

Med sociale forældre forstås:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet