Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Barn syg

Barns 1. og 2. sygedag
Hvis du har barns 1. og/eller 2. sygedag, er proceduren den samme som ved egen sygdom.

Det er kun den ene af forældrene af gangen der kan benytte sig af muligheden for barns 1. og 2. sygedag.

Hvis du går hjem pga. barn syg, registreres denne dag som barns 1. sygedag. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at du kan holde fri på barnets 2. sygedag, selvom du ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag.

Betingelserne for at melde barns 1. og/eller 2. sygedag er:
- Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt
- Forholdene på tjenestestedet tillader det
- Barnet er under 18 år
- Barnet er hjemmeboende hos dig​

 

Fravær ifm læge- og/eller kontrolbesøg med børn
Hvis du skal med dit barn til læge, tandlæge, kontrolbesøg samt ambulant behandling, skal du bruge omsorgsdage, afspadsering, ferie eller lign. Der gives ikke tjenestefri med løn.
 

Hospitalsindlæggelse med børn under 14 år
Hvis dit barn bliver indlagt på et hospital, har du mulighed for at blive indlagt sammen med barnet.

Du melder dig syg og orientere samtidigt om, at det vedr. indlæggelse af dit barn. Dokumentation i form af kopi af indlæggelsespapirer skal tilgå ADMIKO.

Du har ret til 5 fridage, inden for 12 på hinanden følgende måneder. Dette gælder også, hvis dit barn under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Hvis begge forældre er ansat inden for det statslige område/selvejende institutioner, kan I højest indlægges 5 dage tilsammen.

 

Pasning af alvorligt syge børn
Ved længerevarende sygdom, er der mulighed for tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn under 18 år. Det er hel eller delvis tjenestefrihed med løn, mod at skolen modtager refusion.

Ovenstående mulighed, kan også benyttes ved indlæggelse i forlængelse af barnet fødsel, hvor det anses nødvendigt at begge forældre er indlagt sammen med barnet.

Kontakt skolens HR-medarbejder for mere information.