Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SKP

Praktikydelse
Når du starter i praktikuddannelse, modtager du praktikydelse fra skolen. Det er en betingelse, at du ikke modtager anden offentlig ydelse. (revalidering, kontanthjælp mv.)

Praktikydelse
Du aflønnes efter gældende satser på området. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.
 
Praktikydelsen beregnes fra den dag, du starter i praktikuddannelse. Hvis du fx. starter i praktikuddannelse den 15. i måneden, får du praktikydelse fra den 15. og måneden ud.

Der udbetales ikke SKP ydelse under barsel.
 

Delaftale / Restuddannelsesaftale / Kortuddannelsesaftale
Kommer du i delaftale, restuddannelsesaftale eller kortuddannelsesaftale, stopper din praktikydelse fra skolen. Virksomheden, du er i aftale hos, skal aflønne dig lærlingeløn efter gældende overenskomst, så længe du er i virksomheden.

Virksomhedsforlagt undervisning
Kommer du i virksomhedsforlagt undervisning, får du stadig praktikydelse af skolen.

Feriepenge
Som praktikuddannelseselev optjener du ikke feriepenge af din praktikydelse.

Ulovligt fravær
Der vil ske løntræk for ulovligt fravær. Kontakt SKP-administrationen, hvis du har spørgsmål hertil. For meget fravær kan resultere i en ophævelse af uddannelsesaftalen.

Befordringsgodtgørelse
Hvis din samlede transport er mindst 20 KM om dagen er du berettiget til befordringsgodtgørelse. Vær opmærksom på at skolen kun dækker billigste offentlige transportmiddel iflg. lovgivningen. Hvis du er berettiget til befordringstilgodtgørelse, udbetales den via din løn.

Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse for juli måned.

Du er forpligtiget til at oplyse om adresseændring til SKP-administrationen, af hensyn til beregningen af befordringstilskud.

Når du er i delaftale kan du ikke modtage befordringsgodtgørelse, men kan trække kørslen fra på din selvangivelse.

Lønudbetaling
Praktikydelsen udbetales bagud og vil være til disposition den sidste hverdag i hver måned. Skolen udbetaler ikke forskud på din praktikydelse.

Når du ikke er på skolen, men aflønnes ude hos mester, skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst. 


NemKonto
Skolen kan kun udbetale til din NemKonto. Du skal tjekke med din bank, om din lønkonto er en NemKonto.

E-skat
Eniga Lønservice modtager dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT. Du skal selv rette henvendelse til SKAT, hvis du skal have ændret dit skattekort. Hvis der skal rettes tilbage i tiden skal du huske at oplyse SKAT om dette.  

Hvis du er over 18 år og har et frikort, skal du huske at få det ændret til et hovedkort med månedsfradrag.

E-boks
Din lønseddel kommer elektronisk til din E-boks på www.e-boks.dk. Du er selv forpligtet til at kontrollere dine lønsedler og meddele ADMIKO Lønservice om evt. fejl.