Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jeg skal være mor

​​

Jeg skal være mor

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i, at de juridiske forældre bor sammen og begge er lønmodtagere. Hvis dette ikke er tilfældet, er der nogle særregler der træder i kraft, omkring fordelingen af orlovsugerne. Kontakt Lønafdelingen for mere information.

Lønafdelingen (ADMIKO) har opgaverne omkring barsel og kan kontaktes på mail: lonsikker@admiko.dk eller på telefon: 2060-2515.

 

Hvor meget orlov har jeg ret til at holde?

Du er berettigede til 42 ugers orlov. Der er ikke dagpenge/løn til hele perioden med fraværsret, en del af orloven skal derfor afvikles for egen regning.

De 42 uger er den ordinære fraværsret:

 • 2 ugers øremærket graviditetsorlov
 • 8 ugers barselsorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 5 ugers forældreorlov
 • 18 ugers forældreorlov uden løn

Der kan overdrages uger fra far/medmor, så der kan afholdes mere end de 42 uger.

Der er mulighed for at forlænge orloven​ med 8 eller 14 uger. Man kan først forlænge orloven når de 32 ugers forældreorlov er afviklet. Forlængelsen er for egen regning. 

Der kan ikke forlænges, hvis du har valgt at afvikle din orlov på deltid. 

Hvor meget orlov kan jeg holde med løn?

Din lønret afhænger af om far/medmor er ansat i Staten. Hvis far er ansat i Staten, skal i dele lønretten på 6 af orlovsugerne. Det er vigtigt at I aftaler hvordan i deler disse uger med løn


Hvis far/medmor er ansat i Staten (18+6+2):

 • ​​2 ugers øremærket orlov
 • ​​8 ugers forældreorlov
 • 8 ugers øremærket forældreorlov
 • 1 ugers øremærket forældreorlov (hvis lønretten fra de fælles uger overdrages)
 • 5 ugers forældreorlov (hvis lønretten fra de fælles uger overdrages)
 • 2 ugers forældreorlov (hvis lønretten er tildelt mor - ellers suppleres der op fra dagpenge)

Hvis far/medmor ikke er ansat i Staten (24+2 uger):

 • 2 ugers øremærket orlov
 • 8 ugers forældreorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 5 ugers forældreorlov
 • 2 ugers forældreorlov (hvis lønretten er tildelt mor - ellers suppleres der op fra dagpenge)

 

Kan jeg overdrage nogle af mine barselsuger til far/medmor – og den anden forældre til mig?

Der kan overdrages op til 13 ugers orlov mellem forældrene. Øremærket orlov kan ikke overdrages.

Mor kan overdrage op til 13 ugers (8+5) orlov til far. 8 af ugerne skal far afholde inden for de første 10 uger og de sidste 5 uger, skal afholdes inden barnet bliver 1 år.

Dagpenge/lønret følger de uger der overdrages.

Hvis der overdrages uger mellem forældrene, skal det registreres på borger.dk og Lønafdelingen skal have tilsendt dokumentation herpå.

 

Hvornår skal jeg have afholdt min barsel?

De første 10 ugers orlov, skal afholdes i forlængelse af fødslen, ellers bortfalder de.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 1 år. Ugerne kan afholdes samlet, i flere perioder eller som enkelte dage (delvis genoptagelse). Hvis ugerne ikke afholdes eller aftales udskudt, bortfalder de.


Hvilke muligheder er der for afholdelse af forældreorloven?

Forældreorloven kan afholdes som en samlet periode, i flere perioder eller på deltid (nedsat tid). Orloven skal dog afholdes inden barnet bliver 1 år.

Kontakt Lønafdelingen og I kan sammen opstille skema med perioderne efter de ønsker du har.

Kan jeg gemme nogle uger til senere afholdelse (udskydelse)?

Der findes 2 måder at udskyde forældreorloven på:

 • Der kan udskydes 1-5 ugers retsbaseret orlov. Ugernes skal afholdes i samlet periode og inden barnet er 9 år.
 • Der kan indgås aftale om at udskyde flere​ uger (kun uger med dagpengeret)​. Den aftalebaseret orlov kan i modsætning til de 5 ugers retsbaseret orlov, afholdes over flere perioder og med delvis genoptagelse. Orloven skal være afviklet inden barnet er 9 år.

​Man kan ikke udskyde uger, hvis man har benyttet muligheden for at forlænge sin orlov med 8 eller 14 uger. Øremærket orlov kan ikke udskydes.

Udskudt orlov kan overdrages til far/medmor på et senere tidspunkt.

 

Hvornår skal jeg give min leder og Lønafdelingen besked?

3 måneder før forventet fødsel:

 • Varsle at man er gravid og oplyse terminsdato
 • Oplyse om man afholder de 6 ugers graviditetsorlov

4 uger før forventet fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført uger til far/medmor (af de 8 uger) og om der afholdes anden orlovstype i stedet for eller om arbejde påbegyndes i en angivet periode

Når barnet er født:

 • Faktiske datoer for afholdelse af orloven

6 uger efter fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført fra far/medmor, samt periode for afholdelse (afholdes inden barnet bliver 1 år).
 • Underrette hvornår de resterende uger ønskes afholdt
 • Underrette om orlov skal udskydes
 • Underrette om man vil holde ekstra orlov for egen regning (8 eller 14 uger)

 

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Du kan som ansat i Staten gå fra på graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel (terminsdatoen). Orloven er med fuld løn.

Du har ret til fri med løn til graviditetsundersøgelser, hvis de kun kan finde sted i arbejdstiden.

Hvis dit barn bliver indlagt indenfor de første 46 uger efter fødslen og du holder orlov, vil du kunne få forlænget din orlov med indlæggelsesdagene (dog max. 3 måneder). Du skal sende dokumentation for indlæggelsen til lonsikker@admiko.dk.

Du tildeles 2 omsorgsdage årligt, frem til barnet fylder 7 år. Dagene skal afholdes inden 31/12, ellers bortfalder de. Det første år kan dagene dog overføres, hvis de ikke kan afholdes pga. afholdelse af orlov.

Du skal forsat have afholdt alle dine feriedage inden 31/12 og de særlige feriedage inden 1/5. Ved planlægning af din barsel, kan feriedagene med fordel placeres i forlængelse af orloven.

Læs meget mere om barsel på borger. dk. Her er der en barselsberegner, som er et godt værktøj til jer som forældre.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel#