Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jeg skal være mor

​​Jeg skal være mor

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i, at de juridiske fo​​rældre bor sammen og begge er lønmodtagere. Hvis dette ikke er tilfældet, er der nogle særregler der træder i kraft, omkring fordelingen af orlovsugerne. Kontakt Lønafdelingen for mere information.​

Lønafdelingen (ADMIKO) har opgaverne omkring barsel og kan kontaktes på mail: lonsikker@admiko.dk eller på telefon: 2060-2515.

Hvor meget orlov har jeg ret til at holde?

Du er berettigede til 24 ugers orlov med/uden løn efter fødslen. Der kan overdrages uger fra far, så der kan afholdes mere end de 24 uger og der er mulighed for at forlænge sin barsel for egen regning.

 • 2 ugers øremærket orlov
 • 8 ugers orlov
 • 9 ugers øremærket orlov
 • 5 ugers forældreorlov
 • Evt. overdraget uger fra far/medmor
 • Evt. ønske om forlængelse med 8 eller 14 uger (holdes i forlængelse af forældreorloven)
Hvis dit barn bliver indlagt indenfor de første 46 uger efter fødslen og du holder orlov, vil du kunne få forlænget din orlov med indlæggelsesdagene (dog max. 3 måneder). Du skal sende dokumentation for indlæggelsen til lonsikker@admiko.dk.​

Hvor meget orlov kan jeg holde med løn?

Din lønret er som udgangspunkt 24+2 uger som ansat i Staten.

 • 2 ugers øremærket orlov
 • 8 ugers forældreorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 5 ugers forældreorlov
 • 2 ugers forældreorlov (hvis lønretten er tildelt mor - ellers suppleres der op fra dagpenge)

Hvis der er ønske om at afholde mere orlov, kan man vælge at udstrække sine barselsuger med 8 eller 14 uger. Ugerne afholdes i en samlet periode og der kan udbetales dagpenge i dele af perioden.

Kan jeg overdrage nogle af mine barselsuger til far – og den anden forældre til mig?

Far kan overdrage op til 13 uger til mor. Ugernes skal afholdes inden barnet er 1 år.

Mor kan overdrage op til 13 ugers (8+5) orlov til far. 8 af ugerne skal far afholde inden for de første 10 uger og de sidste 5 uger, skal afholdes inden barnet bliver 1 år.

Hvis der overdrages uger mellem forældrene, skal det gøres på borger.dk og lønafdelingen skal have tilsendt dokumentation herpå.

Hvornår skal jeg have afholdt min barsel?

De første 10 ugers orlov, skal afholdes i forlængelse af fødslen, ellers bortfalder de.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 1 år. Ugerne kan afholdes samlet, i flere perioder eller som enkelte dage (delvis genoptagelse). Hvis ugerne ikke afholdes eller aftales udskudt, bortfalder de.

Hvilke muligheder er der for afholdelse af forældreorloven?

Forældreorloven kan afholdes som en samlet periode, i flere perioder eller på deltid (nedsat tid). Orloven skal dog afholdes inden barnet bliver 1 år.

Kontakt Lønafdelingen og I kan sammen opstille skema med perioderne efter de ønsker du har.

Kan jeg gemme nogle uger til senere afholdelse (udskydelse)?

Du har ret til at udskyde 5 uger og de skal afholdes i en sammenhængende periode. Kun den ene forælder kan benyttes sig af muligheden for at udskyde orlov.

Udskudt orlov skal afholdes inden barnet bliver 9 år.  Udskudt orlov kan overdrages til far på et senere tidspunkt.

Hvornår skal jeg give besked til min leder og Lønafdelingen?

3 måneder før forventet fødsel:

 • Varsle at man er gravid og oplyse terminsdato
 • Oplyse om man afholder de 6 ugers graviditetsorlov

4 uger før forventet fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført uger til far (af de 8 uger) og om der afholdes anden orlovstype i stedet for eller om arbejde påbegyndes i en angivet periode

Når barnet er født:

 • Faktiske datoer for afholdelse af orloven

6 uger efter fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført fra far, samt periode for afholdelse (afholdes inden barnet bliver 1 år).
 • Underrette hvornår de resterende uger ønskes afholdt
 • Underrette om orlov skal udskydes
 • Underrette om man vil holde ekstra orlov for egen regning (8 eller 14 uger)

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Du kan som ansat i Staten gå fra på graviditetsorlov 6 uger før forventet fødsel (terminsdatoen). Orloven er med fuld løn.​

Du har ret til fri med løn til graviditetsundersøgelser, hvis de kun kan finde sted i arbejdstiden.​

Du tildeles 2 omsorgsdage årligt, frem til barnet fylder 7 år. Dagene skal afholdes inden 31/12, ellers bortfalder de. Det første år kan dagene dog overføres, hvis de ikke kan afholdes pga. afholdelse af orlov.

Du skal forsat have afholdt alle dine feriedage inden ferieårets afslutning og de særlige feriedage inden 1/5. Ved planlægning af din barsel, kan feriedagene med fordel placeres i forlængelse af orloven.

Læs meget mere om barsel på borger. dk. Her er der en barselsberegner, som er et godt værktøj til jer som forældre.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel#

​