Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorgsdage

Omsorgsdage

Hvis du skal afholde en omsorgsdag eller have oplyst hvor mange du har tilbage, kontaktes de timeansvarlige på skolen eller din HR-medarbejder.

Børn født/modtaget fra 1. april 1995 til 30. september 2005
Har du fået barn og samtidig været ansat inden for det Statslige område, i perioden 1. april 1995 til 30. september 2005, har du ret i 10 omsorgsdage pr. barn. Dagene afholdes inden barnet fylder 18 år ellers bortfalder de.

Børn født/modtaget fra 1. oktober 2005
Du har 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i alt 16 dage). Retten til omsorgsdage forudsætter et regelmæssigt samkvem med barnet, og at du er biologisk forældre/adoptant, eller indehaver af forældremyndigheden.
Gør du ikke brug af omsorgsdagene, bortfalder de ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre de 2 første dage til det efterfølgende kalenderår.