Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jeg skal være far/medmor

​​​

Jeg skal være far/medmor

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i, at de juridiske forældre bor sammen og begge er lønmodtagere. Hvis dette ikke er tilfældet, er der nogle særregler der træder i kraft, omkring fordelingen af orlovsugerne. Kontakt Lønafdelingen for mere information.

Lønafdelingen (ADMIKO) har opgaverne omkring barsel og kan kontaktes på mail: lonsikker@admiko.dk eller på telefon: 2060-2515.

 

Hvor meget orlov har jeg ret til at holde?

Du er berettigede til 34 ugers orlov. Der er ikke dagpenge/løn til hele perioden med fraværsret, en del af orloven skal derfor afvikles for egen regning.

De 34 uger er den ordinære fraværsret:

 • 2 ugers øremærket fædreorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 13 ugers forældreorlov
 • 10 ugers forældreorlov uden løn/dagpenge

Der kan overdrages uger fra mor, så der kan afholdes mere end de 34 uger.

Der er mulighed for at forlænge orloven med 8 eller 14 uger. Man kan først forlænge orloven når de 32 ugers forældreorlov er afviklet. Forlængelsen er for egen regning.

Der kan ikke forlænges, hvis du har valgt at afvikle din orlov på deltid.

 

Hvor meget orlov kan jeg holde med løn?

Din lønret afhænger af, om mor er ansat i Staten. Hvis mor er ansat i Staten, skal i dele lønretten på 6 af orlovsugerne. Det er vigtigt at i aftaler hvordan i deler disse uger med løn.

Hvis mor er ansat i Staten 9-15 ugers lønret:

 • 2 ugers fædreorlov
 • 7 ugers øremærket forældreorlov
 • 2 ugers øremærket forældreorlov (hvis lønretten er tildelt far)
 • 4 ugers forældreorlov (hvis lønretten er tildelt far)

Hvis mor ikke er ansat i Staten – 15 ugers lønret:

 • 2 ugers fædreorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 4 ugers forældreorlov

 

Kan jeg overdrage nogle af mine barselsuger til mor – og hun til mig?

Der kan overdrages op til 13 ugers orlov mellem forældrene. Øremærket orlov kan ikke overdrages.

Ugerne skal afholdes inden barnet er 1 år. Dagpengeretten følger med de uger der overdrages.

Hvis der overdrages uger mellem forældrene, skal det registreres på borger.dk og Lønafdelingen skal have tilsendt dokumentation herpå.

 

Hvornår skal jeg have afholdt min barsel?

De første 2 ugers fædreorlov, skal afholdes inden barnet er 10 uger. Hvis ugerne ikke er afholdt indenfor de første uger, bortfalder de.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 1 år. Ugerne kan afholdes samlet, i flere perioder eller som enkelte dage (delvis genoptagelse). Hvis ugerne ikke afholdes eller aftales udskudt, bortfalder de.

Hvis du har flere uger til afholdelse, end der kan afholdes inden for det første år, kan der laves en særlige aftale om udskydelse af uger – dog kan de øremærket uger ikke udskydes. Kontakt Lønafdelingen.

 

Hvilke muligheder er der for afholdelse af forældreorloven?

Forældreorloven kan afholdes som en samlet periode, i flere perioder eller på deltid (nedsat tid). Orloven skal dog afholdes inden barnet bliver 1 år.

Kontakt Lønafdelingen og I kan sammen opstille skema med perioderne efter de ønsker du har.

 

Kan jeg gemme nogle uger til senere afholdelse (udskydelse)?

Der findes 2 måder at udskyde forældreorloven på:

 • Der kan udskydes 1-5 ugers retsbaseret orlov. Ugernes skal afholdes i samlet periode og inden barnet er 9 år.
 • Der kan indgås aftale om at udskyde flere uger (kun uger med dagpengeret). Den aftalebaseret orlov kan i modsætning til de 5 ugers retsbaseret orlov, afholdes over flere perioder og med delvis genoptagelse. Orloven skal være afviklet inden barnet er 9 år.

 

Man kan ikke udskyde uger, hvis man har benyttet muligheden for at forlænge sin orlov med 8 eller 14 uger. Øremærket orlov kan ikke udskydes.

Udskudt orlov kan overdrages til mor på et senere tidspunkt.

 

Hvornår skal jeg give min leder og Lønafdelingen besked?

4 uger før forventet fødsel:

 • Varsle hvornår de 2 ugers fædreorlov afholdes (skal ligge i de første 10 uger)
 • Varsel om antal uger der er overført fra mor, samt periode for afholdelse (afholdes inden for de første 10 uger efter fødsel

Når barnet er født:

 • Faktiske datoer for afholdelse af orloven

6 uger efter fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført fra mor, samt periode for afholdelse (afholdes inden barnet bliver 1 år).
 • Underrette hvornår de resterende uger ønskes afholdt
 • Underrette om orlov skal udskydes eller udstrækkes

 

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Hvis du skal deltage i graviditetsundersøgelser, scanninger og fødselsforberedelser, skal du afholde ferie eller anden frihed.

Hvis jeres barn bliver indlagt ifm. fødslen er der forskellige muligheder for tjenestefrihed.

Du tildeles 2 omsorgsdage årligt, frem til barnet fylder 7 år. Dagene skal afholdes inden 31/12, ellers bortfalder de. Det første år kan dagene dog overføres, hvis de ikke kan afholdes pga. afholdelse af orlov.

Du skal forsat have afholdt alle dine feriedage inden 31/12 og de særlige feriedage inden 1/5. Ved planlægning af din barsel, kan feriedagene med fordel placeres i forlængelse af orloven.

Læs meget mere om barsel på borger. dk. Her er der en barselsberegner, som er et godt værktøj til jer som forældre.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel#

​