Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jeg skal være far/medmor


Jeg skal være far/medmor

Nedenstående vejledning tager udgangspunkt i, at de juridiske forældre bor sammen og begge er lønmodtagere. Hvis dette ikke er tilfældet, er der nogle særregler der træder i kraft, omkring fordelingen af orlovsugerne. Kontakt Lønafdelingen for mere information.

Lønafdelingen (ADMIKO) har opgaverne omkring barsel og kan kontaktes på mail: lonsikker@admiko.dk eller på telefon: 2060-2515.

Hvor meget orlov har jeg ret til at holde?

Du er berettigede til 24 ugers orlov med/uden løn. Der kan overdrages uger fra mor, så der kan afholdes mere end de 24 uger og der er mulighed for at forlænge sin barsel for egen regning.

 • 2 ugers øremærket fædreorlov (skal afholdes indenfor de første 10 uger)
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 13 ugers orlov
 • Evt. overdraget uger fra mor
 • Evt. ønske om forlængelse med 8 eller 14 uger (holdes i forlængelse af forældreorloven)

Hvor meget orlov kan jeg holde med løn?

Din lønret er som udgangspunkt 9 uger med løn. Hvis mor er ansat i Staten er der yderligere 6 ugers lønret, som i kan dele. Det er vigtigt i aftaler hvordan i deler disse uger med løn.

Hvis mor er ansat i Staten:

 • 2 ugers fædreorlov
 • 7 ugers øremærket forældreorlov
 • 2 ugers øremærket forældreorlov (hvis lønretten er tildelt far)
 • 4 ugers forældreorlov (hvis lønretten er tildelt far)

Hvis mor ikke er ansat i Staten:

 • 2 ugers fædreorlov
 • 9 ugers øremærket forældreorlov
 • 4 ugers forældreorlov

Hvis der er ønske om at afholde mere orlov, kan man vælge at udstrække sine barselsuger med 8 eller 14 uger. Ugerne afholdes i en samlet periode og der kan udbetales dagpenge i dele af perioden.

Kan jeg overdrage nogle af mine barselsuger til mor – og hun til mig?

er kan overdrages op til 13 ugers orlov til mor.

Mor kan også overdrage op til 8+5 ugers orlov til far/medmor. De 8 uger skal afholdes inden for de første 10 uger efter fødslen og de 5 uger skal afholdes inden barnet er 1 år.

Hvis der overdrages uger mellem forældrene, skal det gøres på borger.dk og lønafdelingen skal have tilsendt dokumentation herpå.

Hvornår skal jeg have afholdt min barsel?

De første 2 ugers fædreorlov, skal afholdes inden barnet er 10 uger. Hvis ugerne ikke er afholdt indenfor de første uger, bortfalder de.

Forældreorloven skal være afholdt inden barnet bliver 1 år. Ugerne kan afholdes samlet, i flere perioder eller som enkelte dage (delvis genoptagelse). Hvis ugerne ikke afholdes eller aftales udskudt, bortfalder de.

Hvilke muligheder er der for afholdelse af forældreorloven?

Forældreorloven kan afholdes som en samlet periode, i flere perioder eller på deltid (nedsat tid). Orloven skal dog afholdes inden barnet bliver 1 år.

Kontakt Lønafdelingen og I kan sammen opstille skema med perioderne efter de ønsker du har.

Kan jeg gemme nogle uger til senere afholdelse (udskydelse)?

Du har ret til at udskyde 5 uger og de skal afholdes i en sammenhængende periode. Kun den ene forælder kan benyttes sig af muligheden for at udskyde orlov.

Udskudt orlov skal afholdes inden barnet bliver 9 år.  Udskudt orlov kan overdrages til mor på et senere tidspunkt.

Hvis du har flere uger til afholdelse, end der kan afholdes inden for det første år, kan der laves en særlige aftale om udskydelse af ekstra uger. Kontakt Lønafdelingen.

Hvornår skal jeg give besked til m in leder og Lønafdelingen?

4 uger før forventet fødsel:

 • Varsle hvornår de 2 ugers fædreorlov afholdes (skal ligge i de første 10 uger)
 • Varsel om antal uger der er overført fra mor, samt periode for afholdelse (afholdes inden for de første 10 uger efter fødsel

Når barnet er født:

 • Faktiske datoer for afholdelse af orloven

6 uger efter fødsel:

 • Varsel om antal uger der er overført fra mor, samt periode for afholdelse (afholdes inden barnet bliver 1 år).
 • Underrette hvornår de resterende uger ønskes afholdt
 • Underrette om orlov skal udskydes eller udstrækkes

 

Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?

Hvis du skal deltage i graviditetsundersøgelser, scanninger og fødselsforberedelser, skal du afholde ferie eller anden frihed.

Hvis jeres barn bliver indlagt ifm. fødslen er der forskellige muligheder for tjenestefrihed. ​

Du tildeles 2 omsorgsdage årligt, frem til barnet fylder 7 år. Dagene skal afholdes inden 31/12, ellers bortfalder de. Det første år kan dagene dog overføres, hvis de ikke kan afholdes pga. afholdelse af orlov.

Du skal forsat have afholdt alle dine feriedage inden ferieårets udløb​ og de særlige feriedage inden 1/5. Ved planlægning af din barsel, kan feriedagene med fordel placeres i forlængelse af orloven.

Læs meget mere om barsel på borger. dk. Her er der en barselsberegner, som er et godt værktøj til jer som forældre.

https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel-loenmodtagere-ny-orlovsmodel#

​​