Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Egen sygdom

Når du bliver syg, skal du følge de procedurer omkring sygemelding, der gælder i din afdeling og på skolen. 

Hvis du går hjem pga. sygdom, og har arbejdet mindre end en halv arbejdsdag, registreres det som en sygedag.

Du er forpligtiget til at raskmelde dig den første dag du er tilbage på arbejdet.

Længerevarende sygdom
Hvis du er syg i mere end 4 uger, kan ADMIKO søge refusion hos din kommune. Du skal via en selvbetjeningsløsning "mit sygefravær" godkende de oplysninger vi har indsendt til din kommune. Du vil kunne rette i timetal mv. inden din godkendelse.

De øvrige forhold omkring langtidssygdom – herunder sygesamtaler, mulighedserklæring og fastholdelsesplan findes i skolens sygepolitik.

Delvis sygemelding
Hvis du genoptager arbejdet delvist, skal der indgås aftale med din leder og din kommune herom. ADMIKO skal herefter orienteres om, fra hvilken dato du genoptager arbejdet delvist, samt ugentlig arbejdstid.

Der er ingen automatisk opdatering af dine sygetimer fra skolens systemer. Du skal taste timer som normalt i dit timeregistreringssystem og indsende oplysningerne til ADMIKO (brug blanketflowet hvis din skole har det system).

Som delvis syg skal man mindst have 4 timers fravær pr. uge, hvilket betyder at du max kan arbejde 33 timer pr. uge (som fuldtidsansat), ellers vil din kommune anse dig som automatisk raskmeldt.

Der kan afholdes ferie under delvis sygdom. Ferie registreres som hele feriedage.

§56 aftaler
Hvis du har en §56 aftale, skal du ved sygemelding huske at oplyse om fraværet er omfattet af denne aftale.

Du skal som medarbejder selv ansøge om en §56 aftale – din kommune kan hjælpe dig med dette.

Sygdom i forbindelse med ferie
Hvis du bliver syg på din første feriedag, skal du huske straks at meddele skolen og sikre at du bliver registreret som sygemeldt, så du har mulighed for at opnå erstatningsferie.

Din sygemelding skal ske inden normal arbejdstids begyndelse den første sygedag, ellers betragtes ferien som påbegyndt.

Hvis du bliver syg i din ferie, og er syg i mere end 6 feriedage, har du ret til at få erstattet dele af ferien. For at få ret til erstatningsferie, skal du straks melde dig syg og samtidigt gå til læge, så du fra første sygedag kan dokumenterer din sygdom. Det er den ansatte selv der skal tage initiativ til – og betale for lægeerklæringen. Dette gælder også selvom man er i udlandet.
 

Plejeorlov til pasning af døende i eget hjem
Der kan bevilliges pleje orlov til pasning af døende i eget hjem. Kontakt skolen HR-medarbejder for mere information.